2 kwietnia 2018

Statystyki

01.06.2017 – 31.12.2018

Poniżej udostępnione zostały trzy wykresy na których przedstawione zostały statystyki obejmujące:

  • Całkowitą liczbę wykonanych zapytań w danym okresie
  • Procentowy udział zapytań w podziale na rodzaje
  • Liczbę wykonanych zapytań w podziale na miesiące i rodzaje

Aktualizacja statystyk wykonywana jest zawsze na początku miesiąca.

Dziękujemy wszystkim naszym Klientom za okazane zaufanie i wybór serwisu nip24.pl.

Zespół nip24.pl