Do pobierania danych firm oraz sprawdzania statusu podmiotu w VAT oraz w systemie VIES

Dla wszystkich chętnych osób, chcących przetestować działanie udostępnionych bibliotek, wtyczek oraz dodatku do Microsoft Excel zostało udostępnione testowe API pod adresem: https://www.nip24.pl/api-test

Skorzystanie z testowego API nie wymaga zakładania konta w serwisie nip24.pl, a wszystkie funkcje testowego API działają w dokładnie taki sam sposób jak w przypadku API produkcyjnego (https://www.nip24.pl/api). Jedynym ograniczeniem jest zakres numerów NIP, REGON, KRS oraz IBAN o jakie można wysyłać zapytania.

Zapytania wysyłane na adres api-test mogą dotyczyć wyłącznie następujących numerów przypisanych do konkretnych funkcji:

Nazwa funkcji Opis Numery NIP Numery REGON Numery KRS Numery IBAN
isActive Funkcja do sprawdzania bieżącego statusu działalności firmy 7272445205
5213003700
5252242171
7171642051
472301670
010168068
017461044
141715362
0000030897
0000070444
n/d
getInvoiceData Funkcja do pobierania podstawowych danych firmy umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury 7272445205
5213003700
5252242171
7171642051
472301670
010168068
017461044
141715362
0000030897
0000070444
n/d
getAllData Funkcja do pobierania szczegółowych danych firmy 7272445205
5213003700
5252242171
7171642051
472301670
010168068
017461044
141715362
0000030897
0000070444
n/d
getVIESData Funkcja do potwierdzania aktywności numeru VAT EU nadanego przez dowolne z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Uwaga! Dla numerów EU VAT z Niemiec (DE) oraz Hiszpanii (ES) funkcja zwraca tylko informacje o ważności numeru EU VAT, gdyż na środowisku produkcyjnym również tylko taka informacja jest zwracana.

PL7272445205
PL5213003700
PL5252242171
PL7171642051
DE327990207
FR10402571889
DK56314210
ES38076731R
PT501613897
CZ7710043187
IT06903461215
BG202211464
HU29312757
RO14388698
EL801116623
FI23064613
HR79147056526
LT100005828314
LV40203202898
SK2022210311
NL863726392B01
BE0835221567
ATU74581419
CY10137629O
EE100110874
IE8251135U
LU22108711
MT26572515
SE556037867001
SI51510847
n/d n/d n/d
getVATStatus Funkcja do sprawdzania statusu podmiotu w rejestrze VAT udostępnianym w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów 7272445205
5213003700
5252242171
7171642051
472301670
010168068
017461044
141715362
0000030897
0000070444
n/d
getIBANStatus Funkcja do weryfikowania numeru konta bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT) 7272445205
5213003700
5252242171
7171642051
472301670
010168068
017461044
141715362
n/d PL17114000001527010928203867
PL19102000032736600040047813
PL63124000017766964359303930
PL49154000046458439719826658
searchVATRegistry Funkcja do wyszukiwania i pobierania wszystkich danych kontrahentów z wykazu podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT) 7272445205
5213003700
5252242171
7171642051
472301670
010168068
017461044
141715362
0000030897
0000070444
PL17114000001527010928203867
PL19102000032736600040047813
PL63124000017766964359303930
PL49154000046458439719826658

Konfiguracja

Dla kont produkcyjnych identyfikator klucza oraz klucz generowane są przez użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto w portalu nip24.pl. W przypadku API testowego nie ma konieczności tworzenia konta – wystarczy wykonanie konfiguracji zgodnie z poniższym opisem.

Testowe API w celu wykonania poprawnego uwierzytelnienia wymaga, aby podczas konstrukcji obiektu klienta użyć konstruktora bez parametrów. Oto przykłady dla poszczególnych bibliotek:

using nip24Library.dll;

// Utworzenie obiektu klienta usługi serwisu testowego
NIP24Client nip24 = new NIP24Client();
#include "nip24.h"

// Utworzenie obiektu klienta usługi serwisu testowego
NIP24Client* nip24 = NULL;
nip24_new_test(&nip24);
import pl.nip24.client.*;

// Utworzenie obiektu klienta usługi serwisu testowego
NIP24Client nip24 = new NIP24Client();
var NIP24 = require('nip24client');

// Utworzenie obiektu klienta usługi serwisu testowego
var nip24 = new NIP24.NIP24Client();
require_once 'NIP24/NIP24Client.php';

\NIP24\NIP24Client::registerAutoloader();

// Utworzenie obiektu klienta usługi serwisu testowego
$nip24 = new \NIP24\NIP24Client();
from nip24 import *
from pprint import pprint

# Utworzenie obiektu klienta usługi serwisu testowego
nip24 = NIP24Client()
' Utworzenie obiektu klienta usługi serwisu testowego
Dim nip24 As New NIP24Client
# Utworzenie obiektu klienta usługi serwisu testowego
=NIP24.POŁĄCZ.TEST()

Wykorzystanie

Sprawdzenie poszczególnych funkcjonalności testowego API polega na wywołaniu poszczególnych funkcji opisanych szczegółowo na stronie dokumentacja z parametrami (numerami NIP, REGON, KRS, IBAN) wymienionymi powyżej.

Każda z udostępnianych przez nas bibliotek zawiera kod źródłowy przykładowego programu o nazwie example, który obrazuje prawidłowe użycie wszystkich funkcji API.

pl_PLPolski