KSeF REST API – dokumentacja integracyjna dla
Krajowego Systemu e-Faktur

Wprowadzenie

Niniejsza dokumentacja opisuje interfejs REST API umożliwiający kompleksową realizację obsługi faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF.

Szczegółowa definicja interfejsu API jest dostępna w formacie zgodnym z OpenAPI i można ją pobrać w formie pliku YAML.

API dostępne jest również w formie interfejsu klienta Swagger UI.

Rejestracja i utworzenie konta

Aby móc przetestować możliwości REST KSEF API niezbędne jest przeprowadzenie procesu rejestracji, czyli założenia dedykowanego konta w serwisie. W tym celu należy wejść na stronę Rejestracja i wypełnić odpowiedni formularz. Warunkiem koniecznym do korzystania z systemu serwisu jest akceptacja Regulaminu. Poprawne wypełnienie formularza i kliknięcie przycisku Zarejestruj powoduje utworzenie konta w systemie oraz automatyczną jego aktywację.

Podczas pierwszego logowania generowany jest automatycznie identyfikator wraz z odpowiadającym mu kluczem. Identyfikator i klucz można znaleźć po zalogowaniu na swoje konto w zakładce Klucze API. Identyfikator ma charakter publiczny i nie wymaga ochrony, natomiast klucz ma charakter prywatny i nie powinien być udostępniany osobom trzecim.

Uwaga! Aby skorzystać z operacji udostępnionych w REST KSEF API, należy zapisać token dostępowy, wygenerowany odpowiednio dla środowiska produkcyjnego lub testowego KSeF oraz aktywować dostęp do danego typu środowiska.

Zachęcamy do zapoznania się z wpisami na naszym BLOGu, aby dowiedzieć się:

Środowiska

Dla ułatwienia integracji naszym Klientom w obszarze faktur KSeF, przygotowaliśmy dwa tożsame ze sobą środowiska: testowe oraz produkcyjne, które są spięte ze środowiskiem testowym i produkcyjnym KSeF.

Środowisko testowe

Pełną funkcjonalność wszystkich udostępnionych operacji w interfejsie REST KSEF API oraz bibliotek (wkrótce), można sprawdzić korzystając z udostępnionego środowiska testowego.

Środowisko testowe REST KSEF API jest zintegrowane ze środowiskiem testowym Krajowego Systemu e-Faktur i jest dostępne pod adresem: https://nip24.pl.pl/api-test/

Uwaga! Dzięki środowisku testowemu REST KSEF API możliwe jest sprawdzenie wszystkich operacji oferowanych w płatnych pakietach KSeF, bez konieczności ich wykupowania.

Uwaga! Aby skorzystać z operacji REST KSEF API na środowisku testowym, wystarczy zapisać token dostępowy wygenerowany w środowisku testowym KSeF i  aktywować dostęp do tego typu środowiska.

Środowisko produkcyjne

Środowisko produkcyjne REST KSEF API jest zintegrowane ze środowiskiem produkcyjnym Krajowego Systemu e-Faktur i jest dostępne pod adresem: https://nip24.pl/api/

Uwaga! Aby skorzystać z operacji REST KSEF API na środowisku produkcyjnym, należy zapisać token dostępowy, wygenerowany w środowisku produkcyjnym KSeF,  aktywować dostęp do tego typu środowiska oraz wykupić dowolny pakiet KSeF.

Kliknij TUTAJ, aby przejść do dokumentacji KSeF REST API
która została udostępniona na dedykowanej witrynie

pl_PLPolski