Produkty

Portal nip24.pl oferuje szereg produktów i usług dostępnych z poziomu interfejsu GUI oraz API. Oprócz usługi wyszukiwania firm po numerze NIP, REGON lub KRS możliwe jest pobieranie danych oraz weryfikację statusu działalności firmy, a także status płatnika VAT EU w systemie VIES.

Biblioteki programistyczne (PHP, C#, Python, JAVA, C/C++, JavaScript (node.js))

Usługa sprawdzenia statusu podmiotu w VAT umożliwia podatnikom weryfikację, czy ich kontrahent jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT. Usługa jest skierowana przede wszystkim do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do Ustawy o VAT.

Podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Podanie w API identyfikatora podatkowego NIP lub numeru REGON lub KRS, pozwoli sprawdzić status podatnika w rejestrze VAT. Udostępniona usługa odpyta bezpośrednio system informatyczny Ministerstwa Finansów i zwróci jeden z trzech możliwych komunikatów:

 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

API systemu nip24 działa jak proxy (pośrednik), tzn. każde wygenerowane zapytanie jest bezpośrednio przesyłane do Portalu Podatkowego, a otrzymana z Portalu Podatkowego odpowiedź również jest bezpośrednio przekazywana do użytkownika.

Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i komfortu naszych klientów, cała komunikacja z systemem MF jest zapisywana do dedykowanych plików, które w przypadku zaistnienia kontroli mogą zostać udostępnione w celu potwierdzenia wykonania przez podatnika obowiązku sprawdzenia kontrahenta.

Sposób implementacji oraz wykorzystania funkcji zaimplementowanej w udostępnionych bibliotekach został szczegółowo opisany na stronie dokumentacji.

Pliki bibliotek można pobrać ze strony Pobierz.

Oferowane przez biblioteki funkcje można przetestować – bez konieczności zakładania konta – korzystając z udostępnionego Testowego API.

Dodatek do Microsoft Excel

Dla osób korzystających na co dzień z aplikacji Excel został przygotowany prosty w obsłudze dodatek (add-in), który pozwala w efektywny sposób (bez znajomości programowania) sprawdzać status podmiotu w białej liście, rejestrze VAT, systemie VIES, a także wyszukiwać i pobierać dane podmiotów oraz sprawdzać ich aktualny status działalności.

Szczegóły instalacji, konfiguracji oraz wykorzystania zostały opisane na stronie Dodatek do MS Excel.

Oferowane przez dodatek funkcje można przetestować – bez konieczności zakładania konta – korzystając z udostępnionego Testowego API.

Aplikacja JPK_VAT

Aplikacja JPK_VAT NIP24 pozwala na wczytanie dowolnego pliku JPK_VAT i wykonanie sprawdzenia podmiotów (kontrahentów), których numery NIP zapisane są w pliku JPK_VAT pod kątem ich statusu w białej liście, rejestrze VAT, w systemie VIES oraz rejestrze REGON.

Szczegóły instalacji, konfiguracji oraz wykorzystania zostały opisane na stronie Sprawdzanie pliku JPK_VAT.

Aplikacja nie wymaga instalacji. Można ją pobrać ze strony Pobierz.

Wtyczki i pluginy do popularnych platform e-commerce.

Instalacja i konfiguracja wtyczek dla poszczególnych sklepów wraz z przykładowymi obrazkami dostępna jest na zakładce Wtyczki i pluginy e-commerce.

Pliki instalacyjne pluginów można pobrać ze strony Pobierz.

Sposób działania wtyczek mogą Państwo przetestować w wersji demonstracyjnej sklepu PrestaShop.

Interfejs REST API

Jeśli są Państwo zainteresowani podłączeniem bezpośrednio do naszego interfejsu API, to prosimy o przejście na stronę REST API, gdzie szczegółowo został opisany sposób podłączenia.

Usługi

Portal nip24.pl oferuje szereg usług dostępnych z poziomu interfejsu GUI oraz API. Oprócz usługi wyszukiwania firm po numerze NIP, REGON lub KRS możliwe jest pobieranie danych oraz weryfikację statusu działalności firmy, a także status płatnika VAT EU w systemie VIES.

Wszystkie oferowane przez API funkcjonalności można przetestować – bez konieczności zakładania konta – korzystając z udostępnionego Testowego API.

Aby skorzystać z pełnego wachlarza funkcjonalności oferowanych przez produkcyjne API, wymagane jest dokonanie rejestracji.

Biała lista – Wykaz podatników VAT

Weryfikacja kontrahenta w białej liście VAT oznacza dokonanie sprawdzenia na dany dzień, jego statusu rachunku bankowego i może być wykonane z wykorzystaniem bibliotek programistycznych (m.in JAVA, C#, PHP, C/C++, Python), Programu wczytującego pliki JPK_VAT/CSV oraz dodatku do Microsoft Excel. Ze względu na intuicyjność obsługi to właśnie aplikacja oraz dodatek do Excel są szczególnie polecane osobom, które nie są informatykami i cenią sobie prostotę i łatwość korzystania z komputera. Zastosowanie opisanych powyżej programów pozwala całkowicie zautomatyzować proces sprawdzania podatników i skrócić do minimum czas potrzebny do ich masowej weryfikacji. Wszystkie dane pobierane są bezpośrednio z wykazu podatników VAT (tzw. białej listy podatników VAT) Ministerstwa Finansów. Więcej szczegółów można uzyskać odwiedzając strony opisujące funkcjonalności poszczególnych produktów.

Wyszukiwanie firm

Przeszukiwanie referencyjnych baz danych REGON oraz CEIDG możliwe jest z wykorzystaniem zaawansowanych kryteriów wyszukiwania. Kierowanie zapytań bezpośrednio do rejestrów referencyjnych daje gwarancję pobrania zawsze najbardziej aktualnych danych. Podstawowe wyszukiwanie udostępnione ze strony WWW daje możliwość wyświetlenia podstawowych danych firmy po wprowadzeniu numeru NIP, REGON lub KRS.

Podstawowa usługa daje możliwość wyszukania następujących danych:

 • Pełna nazwa podmiotu gospodarczego
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • Imię i nazwisko właściciela w przypadku działalności gospodarczej
 • Dokładny adres pocztowy: ulica wraz z numerem nieruchomości i numerem lokalu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numery telefonów*
 • Adresy e-mail*
 • Adres strony www*

Interfejs umożliwiający wyszukiwanie podstawowych danych przedsiębiorców na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS dostępny jest na stronie Wyszukiwanie firm.

Rozszerzone wyszukiwanie umożliwia pozyskanie pełnych danych firmy, zawierających m.in:

 • Pełna nazwa podmiotu gospodarczego
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • Numer Głównego Urzędu Statystycznego (REGON)
 • Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • Imię i nazwisko właściciela w przypadku działalności gospodarczej
 • Klasyfikacja branży wg PKD
 • Słowny rodzaj działalności gospodarczej (na podstawie kodu PKD)
 • Forma prawna
 • Dokładny adres pocztowy: ulica wraz z numerem nieruchomości i numerem lokalu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Województwo, powiat, gmina
 • Kody TERYT dla: województwa, powiatu, gminy, miejscowości oraz ulicy
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Data zawieszenia/wznowienia/zakończenia działalności
 • Numery telefonów*
 • Numery faksów*
 • Adresy e-mail*
 • Adres strony www*

* Dane nie są dostępne dla wszystkich firm

Większość firm posiadających bazy danych podmiotów gospodarczych oferują mniej lub bardziej aktualne dane.


Bezpośrednie odpytanie REGON gwarantuje największą aktualność zwracanych przez serwisu nip24.pl danych


Pobieranie danych fiskalnych

Pobieranie danych fiskalnych, czyli niezbędnych do wystawienia faktury lub paragonu możliwe jest z wykorzystaniem udostępnionego interfejsu API. Skorzystanie z usługi wymaga wcześniejszego dokonania rejestracji oraz uwierzytelnienia.

Monitorowanie statusu podatnika czy jest czynnym płatnikiem VAT

Usługa umożliwia automatyczne i całkowicie bezobsługowe monitorowanie statusu podatnika w rejestrze VAT, systemie VIES oraz status działalności firmy zgodnie z określonym przez użytkownika harmonogramem. Wszystkie czynności sprawdzające wykonywane są przez systemy serwisu nip24.pl, a użytkownik po każdorazowym zakończeniu sprawdzania otrzymuje wyniki po zalogowaniu się na swoje konto. Usługa dedykowana jest w szczególności dla firm które muszą co miesiąc weryfikować nawet kilkadziesiąt tysięcy kontrahentów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową dokumentacją opisującą działanie usługi, która dostępną jest na stronie: Monitorowanie NIP.

Pobieranie danych z otwartego API KRS Online

Zakres informacyjny danych udostępnianych z KRS poprzez API odpowiada odpisowi aktualnemu, który jest wydawany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Pobrane poprzez API dane osób fizycznych ujawnionych w rejestrze są zanonimizowane w zakresie imion, nazwisk i ich numerów PESEL, zgodnie z zasadami przetwarzania tych danych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.)

Wyszukiwanie i pobieranie aktualnego odpisu KRS przedsiębiorcy lub stowarzyszenia z Otwartego API Krajowego Rejestru Sądowego, może być realizowane z wykorzystaniem dwóch funkcji: getKRSData() oraz getKRSSection(). Szczegóły na stronie Dokumentacja.

 

pl_PLPolski