Sprawdzanie statusów podmiotów zapisanych
w plikach JPK_VAT 2018

Wprowadzenie

Aplikacja JPK_VAT NIP24 pozwala na wczytanie dowolnego pliku JPK_VAT i wykonanie sprawdzenia podmiotów (kontrahentów), które występują w pliku JPK_VAT pod kątem ich statusu w rejestrze VAT, w systemie VIES oraz rejestrze REGON.

Udostępniona aplikacja została pomyślnie przetestowana w następujących wersjach MS Windows: 7/8/8.1 oraz 10. Aplikację można zainstalować zarówno w 32-bitowej jak i 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows.

Najnowsza wersja aplikacji JPK_VAT dostępna jest zawsze do pobrania ze strony Pobierz.

Skorzystanie z aplikacji wymaga założenia konta w serwisie nip24.pl oraz wygenerowania klucza oraz jego identyfikatora. Proces rejestracji i zakładania konta oraz generowania kluczy został opisany na stronie Dokumentacja.

Uruchomienie

Po pobraniu aplikacji i zapisaniu na dysku lokalnym komputera, należy rozpakować archiwum ZIP. Aplikacja nie wymaga instalacji i może zostać otwarta na koncie zwykłego użytkownika (nie wymaga uprawnień Administratora). Uruchomienie aplikacji następuje po kliknięciu pliku nip24App.exe.

Konfiguracja

Po uruchomieniu aplikacji niezbędne jest jednorazowe skonfigurowanie ustawień. W tym celu należy kliknąć przycisk Ustawienia z menu głównego.

W polu Identyfikator klucza należy wprowadzić wartość jaka została wygenerowana podczas zakładania konta w portalu nip24.pl – zakładka Klucze API, kolumna Identyfikator. Natomiast w polu Klucz należy wprowadzić wartość jaka została wygenerowana podczas zakładania konta w portalu nip24.pl – zakładka Klucze API, kolumna Klucz.

Opis menu głównego

Poniższy rysunek przedstawia przyciski dostępne w głównym menu programu:

Wczytaj plik – umożliwia wskazanie pliku JPK_VAT, który zostanie wczytany, a wszystkie znalezione numery NIP wyświetlone w oknie głównym aplikacji.

Usuń zaznaczone – usuwa wszystkie zaznaczone wiersze.

Usuń wszystkie  – usuwa wszystkie wczytane z pliku JPK_VAT wiersze.

Sprzedaż oraz Zakupy – pola wyboru, dzięki którym można zdefiniować, czy kontrahenci z faktur sprzedażowych lub zakupowych (kosztowych) zostaną zweryfikowani w poszczególnych rejestrach/systemach.

Status działalności firmy – zaznaczenie pola wyboru oznacza sprawdzenie statusu działalności na podstawie numeru NIP kontrahenta w rejestrze REGON (działalność: Aktywna lub Nieaktywna – zawieszona lub zakończona)

Status VAT – zaznaczenie pola wyboru oznacza sprawdzenie statusu podatnika w rejestrze (Portal Podatkowy) Ministerstwa Finansów (czynny , zwolniony lub niezarejestrowany jako płatnik VAT).

Status VIES – zaznaczenie pola wyboru oznacza weryfikację posiadania przez podatnika numeru VAT EU

Rozpocznij sprawdzenie – przycisk uruchamia wykonanie weryfikacji wszystkich zaznaczonych sprawdzeń

Zapisz wyniki – wciśnięcie przycisku umożliwia zapisanie wyników sprawdzeń do pliku CSV.

Ustawienia – wywołanie zakładki umożliwiającej wprowadzenie identyfikatora i klucza.

Zarządzaj kontem – wciśnięcie przycisku umożliwia szybkie przejście do strony logowania do portalu nip24.pl

Dokumentacja – kliknięcie w link uaktywnia przekierowanie do niniejszej dokumentacji

Kontakt – wciśnięcie przycisku umożliwia automatyczne utworzenie wiadomości e-mail

Sprawdzenie podmiotów zapisanych w pliku JPK_VAT

W celu sprawdzenia podmiotów zapisanych w pliku JPK_VAT należy wykonać:

  1. Otworzyć plik JPK_VAT i wczytać jego zawartość korzystając z przycisku Wczytaj plik.
  2. Wybrać zakres firm, które zostaną sprawdzone korzystając z przycisków Sprzedaż oraz Zakupy.
  3. Określić jakie sprawdzenia mają zostać wykonane dla wszystkich wczytanych podmiotów: Status działalności firmy, Status VAT czy Status VIES.
  4. W celu wykonania sprawdzenia należy wcisnąć przycisk Rozpocznij sprawdzanie.

Wyświetlone zostanie okno informujące o postępie w realizacji procesu sprawdzania:

Po zakończeniu sprawdzenia, zaznaczenie konkretnego wiersza włącza podgląd w prawym panelu programu:

Uzyskane wyniki można zapisać do pliku CSV wciskając przycisk Zapisz wyniki.