Sprawdzanie statusów podmiotów zapisanych
w plikach JPK_VAT 2018

Wprowadzenie

Aplikacja JPK_VAT NIP24 pozwala na wczytanie dowolnego pliku JPK_VAT i wykonanie sprawdzenia podmiotów (kontrahentów), które występują w pliku JPK_VAT pod kątem ich statusu w rejestrze VAT, w systemie VIES oraz rejestrze REGON.

Udostępniona aplikacja została pomyślnie przetestowana w następujących wersjach MS Windows: 7/8/8.1 oraz 10. Aplikację można zainstalować zarówno w 32-bitowej jak i 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows.

Najnowsza wersja aplikacji JPK_VAT dostępna jest zawsze do pobrania ze strony Pobierz.

Skorzystanie z aplikacji wymaga założenia konta w serwisie nip24.pl oraz wygenerowania klucza oraz jego identyfikatora. Proces rejestracji i zakładania konta oraz generowania kluczy został opisany na stronie Dokumentacja.

Uruchomienie

Po pobraniu aplikacji i zapisaniu na dysku lokalnym komputera, należy rozpakować archiwum ZIP. Aplikacja nie wymaga instalacji i może zostać otwarta na koncie zwykłego użytkownika (nie wymaga uprawnień Administratora). Uruchomienie aplikacji następuje po kliknięciu pliku nip24App.exe.

Konfiguracja

Po uruchomieniu aplikacji niezbędne jest jednorazowe skonfigurowanie ustawień. W tym celu należy kliknąć przycisk Ustawienia z menu głównego.

W polu Identyfikator klucza należy wprowadzić wartość jaka została wygenerowana podczas zakładania konta w portalu nip24.pl – zakładka Klucze API, kolumna Identyfikator. Natomiast w polu Klucz należy wprowadzić wartość jaka została wygenerowana podczas zakładania konta w portalu nip24.pl – zakładka Klucze API, kolumna Klucz.

Opis menu głównego

Poniższy rysunek przedstawia przyciski dostępne w głównym menu programu:

Wczytaj plik – umożliwia wskazanie pliku JPK_VAT, który zostanie wczytany, a wszystkie znalezione numery NIP wyświetlone w oknie głównym aplikacji.

Usuń zaznaczone – usuwa wszystkie zaznaczone wiersze.

Usuń wszystkie  – usuwa wszystkie wczytane z pliku JPK_VAT wiersze.

Sprzedaż oraz Zakupy – pola wyboru, dzięki którym można zdefiniować, czy kontrahenci z faktur sprzedażowych lub zakupowych (kosztowych) zostaną zweryfikowani w poszczególnych rejestrach/systemach.

Status działalności firmy – zaznaczenie pola wyboru oznacza sprawdzenie statusu działalności na podstawie numeru NIP kontrahenta w rejestrze REGON (działalność: Aktywna lub Nieaktywna – zawieszona lub zakończona). UWAGA! Status działalności firmy można weryfikować tylko dla podmiotów posiadających polski numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Status VAT – zaznaczenie pola wyboru oznacza sprawdzenie statusu podatnika w rejestrze (Portal Podatkowy) Ministerstwa Finansów (czynny , zwolniony lub niezarejestrowany jako płatnik VAT). UWAGA! Status VAT podatnika można weryfikować tylko dla podmiotów posiadających polski numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Status VIES – zaznaczenie pola wyboru oznacza weryfikację posiadania przez podatnika numeru VAT EU. UWAGA! Status VIES podatnika można weryfikować zarówno dla podmiotów posiadających polski numer identyfikacji podatkowej (NIP), jak również podmiotów zagranicznych.

Rozpocznij sprawdzenie – przycisk uruchamia wykonanie weryfikacji wszystkich zaznaczonych sprawdzeń

Zapisz wyniki – wciśnięcie przycisku umożliwia zapisanie wyników sprawdzeń do pliku CSV.

Ustawienia – wywołanie zakładki umożliwiającej wprowadzenie identyfikatora i klucza.

Zarządzaj kontem – wciśnięcie przycisku umożliwia szybkie przejście do strony logowania do portalu nip24.pl

Dokumentacja – kliknięcie w link uaktywnia przekierowanie do niniejszej dokumentacji

Kontakt – wciśnięcie przycisku umożliwia automatyczne utworzenie wiadomości e-mail

Sprawdzenie podmiotów zapisanych w pliku JPK_VAT

W celu sprawdzenia podmiotów zapisanych w pliku JPK_VAT należy wykonać:

  1. Otworzyć plik JPK_VAT i wczytać jego zawartość korzystając z przycisku Wczytaj plik.
  2. Wybrać zakres firm, które zostaną sprawdzone korzystając z przycisków Sprzedaż oraz Zakupy.
  3. Określić jakie sprawdzenia mają zostać wykonane dla wszystkich wczytanych podmiotów: Status działalności firmy, Status VAT czy Status VIES.
  4. W celu wykonania sprawdzenia należy wcisnąć przycisk Rozpocznij sprawdzanie.

Wyświetlone zostanie okno informujące o postępie w realizacji procesu sprawdzania:

Po zakończeniu sprawdzenia, zaznaczenie konkretnego wiersza włącza podgląd w prawym panelu programu:

Uzyskane wyniki można zapisać do pliku CSV wciskając przycisk Zapisz wyniki.