W związku z nadchodzącymi zmianami przepisów o ochronie danych osobowych i rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej RODO, przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu zapewnienie pełnej zgodności z wymaganiami określonymi w ww. Rozporządzeniu. Do działań tych należy zaliczyć, m.in.:

 1. Przeprowadzenie analizy ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.
 2. Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa wykonanych przez niezależnych specjalistów.
 3. Implementacją adekwatnych zabezpieczeń mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wynikających z rekomendacji zawartych w raporcie z testów bezpieczeństwa oraz przeprowadzonej analizie ryzyka.
 4. Aktualizacja zapisów regulacji wewnętrznych (w tym obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa oraz procedur)
 5. Powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 6. Rozszerzenie zapisów Regulaminu mających na celu dostosowanie jego zapisów do wymagań zdefiniowanych w RODO m.in. o zapisy:
  • Klauzuli Informacyjnej
  • Polityki Prywatności
  • Polityki Cookies

Dodatkowo dla Państwa wygody wdrożyliśmy również płatności internetowe, które będą obsługiwane przez serwis tpay.com. Przyjęliśmy założenie, że wszyscy dotychczasowi klienci, którzy nie zalegają z opłatami bieżącymi utrzymają konta typu post-paid (rozliczenie na dotychczasowych zasadach – po zakończeniu miesiąca), a każdy nowy klient zakładając  konto w serwisie będzie miał konto typu pre-paid (wymagana płatność z góry za dany okres rozliczeniowy).

W związku z powyższym udostępniamy Państwu nowy Regulamin, który zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku. W celu zapoznania się z nowymi zapisami Regulaminu, proszę kliknąć link: Regulamin nip24.pl obowiązujący od 25.05.2018 r.

pl_PLPolski