plik płaski biała lista VAT

Brak opublikowania pliku płaskiego przez Ministerstwo Finansów (problem z tzw. białą listą VAT)

Szanowni Państwo, Informujemy, że w od wczoraj, tj. 16.01.2024 Ministerstwo Finansów nie opublikowało pliku płaskiego na swoich stronach internetowych. W związku z powyższym funkcja getWhitelistStatus nie jest w stanie zwrócić popranych danych dla dnia dzisiejszego. Jak tylko plik płaski zostanie opublikowany, funkcja powinna automatycznie zacząć zwracać informacje dla dnia dzisiejszego. Czytaj więcej…

Krajowy System e-Faktur (KseF)

KSeF – analiza dwóch nowych rozporządzeń

Rozporządzenia dot. KSeF – analiza dwóch opublikowanych projektów rozporządzeń w sprawie organizacji Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). 1 lipca 2024 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur w wykorzystaniem  KSeF. Na tą okoliczność, 27 listopada Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne projekty rozporządzeń dotyczące korzystania z KSeF i sposobu wystawiania faktur, o czym Czytaj więcej…

Problemy z asynchronicznym pobieraniem faktur na testowym środowisku KSeF

Szanowni Państwo, Informujemy, że zgodnie ze wcześniejszym komunikatem Ministerstwa Finansów, na środowisku testowym Krajowego Systemu e-Faktur mogą występować tymczasowe utrudnienia związane z asynchronicznym pobieraniem faktur. Przywrócenie pełnej funkcjonalności środowiska zostanie obwieszczone oddzielnym komunikatem. Niestety od początku roku można odnotować znaczny spadek stabilności środowiska testowego KSeF, na co oczywiście serwis nip24.pl Czytaj więcej…

pl_PLPolski