Aplikacja uruchamiana z wiersza poleceń (CLI/CMD)

Aplikacja nip24client uruchamiana z wiersza poleceń (CLI/CMD) pod system operacyjny MS Windows (7/8.1/10/11) pozwalająca m.in. weryfikować status podmiotu w VAT i VIES oraz status działalności firmy w rejestrze REGON, a także sprawdzać kontrahentów w tzw. białej liście podatników VAT. Szczegóły opisujące sposób uruchomienia oraz konfiguracji są dostępne na stronie Dokumentacji.

Biblioteka JavaScript (Node.js/Web)

Biblioteka JavaScript dla Node.js i przeglądarek web pozwalająca pobierać dane z serwisu nip24.pl. Szczegóły implementacji na stronie Dokumentacja.

Biblioteka C/C++

Biblioteka napisana w języku C do wykorzystania w aplikacjach C/C++ pozwalająca pobierać dane z serwisu nip24.pl. Szczegóły implementacji na stronie Dokumentacja.

Arkusz Excel z przykładami i opisami funkcji

Przykładowy plik Excel skonfigurowany na potrzeby Testowego API, zawierający przykłady wywołań wszystkich funkcji umożliwiających pobieranie danych z serwisu nip24.pl oraz sprawdzanie statusu podmiotu w VAT i w systemie VIES. Opis funkcji dostępny jest również na stronie Dodatek do Excel.

Dodatek do Microsoft Excel (Add-In)

Dodatek (add-in) do aplikacji Microsoft Excel (2007/2010/2013/2016) pozwalający pobierać dane z rejestru REGON oraz weryfikować status podmiotu w VAT i VIES, a także sprawdzać kontrahentów w tzw. białej liście podatników VAT. Szczegóły implementacji na stronie Dokumentacja.

Biblioteka Python

Biblioteka napisana w języku Phyton pozwalająca pobierać dane z serwisu nip24.pl. Szczegóły implementacji na stronie Dokumentacja

Moduł dla PrestaShop

Plugin dla PrestaShop pozwalający pobierać dane z serwisu nip24.pl. Szczegóły implementacji oraz konfiguracji na stronie Dokumentacja.

Biblioteka PHP

Biblioteka napisana w języku PHP pozwalająca pobierać dane z serwisu nip24.pl. Szczegóły implementacji na stronie Dokumentacja.

Moduł dla WordPress + WooCommerce

Moduł dla WordPress (WooCommerce) pozwalający pobierać dane z serwisu nip24.pl. Szczegóły implementacji na stronie Dokumentacja.