KSeF jednak obowiązkowy w deklaracjach JPK_VAT

Czyli jednak w kontekście deklaracji JPK_VAT nie będzie tak różowo po wejściu w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jak zapowiadało Ministerstwo Finansów (MF).

Ministerstwo wcześniej zapowiadało, że nie będzie jednocześnie wprowadzać zmian w zakresie KSeF i deklaracji JPK_VAT, bo to zbyt duże obciążenie dla podatników. Rzeczywistość jednak okazała się inna… wczoraj tj. 24-10-2023r, pojawił się projekt Rozporządzenia, które od 1 lipca 2024 r. wprowadza m.in. obowiązek podawania numeru faktury nadany przez KSeF w deklaracji JPK_VAT.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu:

„Celem wprowadzanych zmian jest dostosowanie rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją do zmian wprowadzanych w ustawie o VAT w zakresie wdrożenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur przez ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598), zwaną dalej „ustawą KSeF”, i aktualizację treści tego aktu prawnego, poprzez:

  • dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (w tym uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni, usunięcie dodatkowego terminu zwrotu 40-dniowego),
  • wprowadzenie do rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,
  • oznaczanie faktur wystawianych w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur i w okresie trwania niedostępności do tego systemu, również w przypadku gdy wystawienie faktury w KSeF nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika.

W związku w powyższymi zmianami zostanie zaproponowana modyfikacja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją (tzw. schema JPK_VAT z deklaracją), której aktualna wersja zostanie odrębnie opublikowana.”

Jak tylko prace nad Rozporządzeniem wejdą w kluczową fazę, rozpoczniemy prace nad dostosowaniem naszej Aplikacji JPK_VAT do wymogów zdefiniowanych w końcowej wersji rozporządzenia.

Źródło: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

pl_PLPolski