Rozporządzenie KSeFW dniu 27 listopada na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa nowe rozporządzenia mające ogromny wpływ na sposób generowania faktur w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy w wielu przypadkach zachowają dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadzą także nowe regulacje.

 

Projekt rozporządzenia dotyczącego Krajowego Systemu e-Faktur definiuje:

  • Zakres danych, który będzie zawierał kod QR oraz sposób jego wykorzystania
  • Zmiany w zakresie uprawnień obowiązujących w KSeF
  • Zarządzanie uprawnieniami w KSeF
  • Wzór zawiadomienia ZAW-FA
  • Sposoby i metody uwierzytelnienia firm i podmiotów publicznych korzystających z KSeF
  • Zakres danych umożliwiający dostęp do faktur ustrukturyzowanych w KSeF
  • Sposób oznaczania e-Faktur wystawianych w ramach KSeF
  • Sposób oznaczania faktur wystawianych poza systemem KSeF

Źródło:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

2. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

 

Wkrótce postaramy się zaprezentować szczegółową analizę najciekawszych kwestii technicznych ujętych w rozporządzeniu.

[Aktualizacja 05.01.2024] Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową analizą zapisów projektowanych rozporządzeń w nowym wpisie „KSeF – analiza dwóch nowych rozporządzeń„.

pl_PLPolski