[PL]

Dla osób nie będących programistami udostępniliśmy dodatek (add-in) do aplikacji MS Excel, dzięki któremu możliwe jest wykorzystanie wszystkich najważniejszych funkcji serwisu nip24.pl:

 • sprawdzanie statusu podatnika w rejestrze VAT
 • sprawdzanie kontrahenta zagranicznego w systemie VIES
 • wyszukiwanie i pobieranie danych niezbędnych do wystawienia faktury
 • wyszukiwanie i pobieranie danych szczegółowych podmiotów
 • sprawdzanie statusu działalności firmy
 • sprawdzanie poprawności numeru NIP, REGON oraz KRS

Dodatek do Excel możliwy jest do pobrania ze strony: Pobierz

Sposób instalacji dodatku wraz z opisem dostępnych funkcji został zamieszczony na stronie: Dodatek do MS Excel

W przypadku pojawienia się pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[EN]

For people who are not programmers, we have made available an add-in to the MS Excel application, thanks to which it is possible to use all the most important functions of the nip24.pl website:

 • checking the status of the taxpayer in the VAT register
 • checking a foreign contractor in the VIES system
 • searching and downloading data necessary to issue an invoice
 • searching and retrieving details of entities
 • checking the status of the company’s activity
 • checking the correctness of the NIP, REGON and KRS numbers

The Excel add-on can be downloaded from the website: Download.

The method of installing the add-on with a description of the available functions can be found on the page: Add-on for MS Excel [PL only]

If you have any questions or technical problems, please contact the Customer Service Office.

pl_PLPolski