Miło nam poinformować, że nasza aplikacja nip24.pl jest już dostępna na platformie low-code – make.com. Jako pierwsi udostępniamy możliwość pobierania danych z rejestru REGON i KRS oraz sprawdzanie kontrahentów w wykazie VAT, systemie VIES, białej liście VAT bez konieczności używania jakiegokolwiek środowiska programistycznego.

Jeżeli posiadasz konto na tej platformie, możesz wykorzystać naszą aplikację do wywołania wszystkich funkcji (oczywiście bez napisania nawet jednej linijki kodu!), które do tej pory dostępne były albo z poziomu bibliotek programistycznych albo bezpośrednio z REST API.

app nip24.pl low-code

Poniżej pełna lisa dostępnych w aplikacji funkcji (modułów make.com) wraz z krótkim opisem zastosowania:

Pobranie danych do faktury z REGON – odpowiednik funkcji getInvoiceData, która umożliwia pobranie na podstawie numeru NIP/REGON lub KRS danych firmy, niezbędnych do wystawienia faktury. Dane pozyskiwane są bezpośrednio z rejestru REGON.

Pobranie pełnych danych z REGON – odpowiednik funkcji getAllData, która umożliwia pobranie szczegółowych (pełnych) danych firmy. Wywołanie funkcji powoduje, że system odpytuje bezpośrednio referencyjną bazę danych w REGON (GUS), co gwarantuje pobranie zawsze aktualnych danych.

Pobranie danych z systemu VIES – odpowiednik funkcji getVIESData, która daje możliwość potwierdzenia aktywności numeru VAT EU. Oprócz informacji o statusie VAT EU, zwracane są również takie informacje jak: nazwa firmy oraz jej adres (jeśli są one udostępnione w VIES). Funkcja umożliwia weryfikację numerów VAT EU nadawanych przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Pobranie pełnych danych z rejestru VAT – odpowiednik funkcji searchVATRegistry, która umożliwia pobieranie szczegółowych danych podmiotu z wykazu podatników VAT Ministerstwa Finansów. Dane pobierane są bezpośrednio z wykazu podatników VAT (tzw. białej listy podatników VAT) Ministerstwa Finansów.

Pobranie danych konkretnego działu z KRS – odpowiednik funkcji getKRSSection, która umożliwia pobranie danych na podstawie numeru KRS, zapisanych we wszystkich działach aktualnego odpisu KRS dla danego przedsiębiorcy lub stowarzyszenia. Dane pozyskiwane są bezpośrednio z Krajowego Rejestru Sądowego.

Pobranie pełnych danych z KRS –  odpowiednik funkcji getKRSData, która umożliwia pobranie aktualnego odpisu zawierającego pełne dane (ze wszystkich działów) przedsiębiorcy lub stowarzyszenia udostępnionych przez Krajowego Rejestru Sądowego (Otwarte API KRS).

Sprawdzenie statusu firmy w REGON – odpowiednik funkcji isActive, która umożliwia sprawdzenie statusu firmy w REGON. Zwraca wartość True (1), jeżeli firma prowadzi aktywną działalność, zarejestrowaną w rejestrze REGON, która nie została zawieszona lub zakończona. W przeciwnym wypadku zwracana jest wartość False (0).

Sprawdzenie statusu rachunku bankowego na białej liście (API) – odpowiednik funkcji getIBANStatus, która wykorzystując interfejs API umożliwia sprawdzenie statusu rachunku bankowego podmiotu. Realizowane jest poprzez wywołanie funkcji, której parametrami są: typ szukanego numeru (NIP, REGON lub KRS), wartość szukanego numeru, numer rachunku bankowego do sprawdzenia oraz data, której ma dotyczyć sprawdzenie. Dane pobierane są bezpośrednio z wykazu podatników VAT (tzw. białej listy podatników VAT) Ministerstwa Finansów. Wywołanie funkcji z parametrem NIP lub REGON powoduje, że system odpytuje bezpośrednio wykaz podatników VAT, co gwarantuje najszybsze sprawdzenie statusu.

Sprawdzenie statusu rachunku bankowego na białej liście (plik płaski) – odpowiednik funkcji getWhitelistStatus, która z wykorzystaniem pliku płaskiego publikowanego przez Ministerstwo Finansów, sprawdza poprawność numeru konta bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT (tzw. białej listy podatników VAT).

Sprawdzenie statusu w rejestrze VAT – odpowiednik funkcji getVATStatus, która umożliwia sprawdzenie statusu podmiotu w rejestrze VAT udostępnianym przez Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów.

Zespół nip24.pl

pl_PLPolski