Wczytanie faktury do KSeF, która została wystawiona z innego programu do generowania faktur

1. Logowanie do Aplikacji Podatnika KseF

Logujemy się do Aplikacji Podatnika KSeF. Jeśli nie wiesz jak to wykonać lub nie masz jeszcze konta w systemie KSeF, to zapoznaj się proszę z pierwsza częścią naszego Przewodnika po KSeF: Zakładanie konta w Krajowym Systemie e-Faktur.

2. Wczytanie pliku faktury

Z prawego menu wybieramy Wystaw fakturę a następnie Wczytaj fakturę.

Faktury KSeF API - Wczytanie faktury ustrukturyzowanej XML

W celu dodania faktury ustrukturyzowanej (e-Faktury) należy kliknąć przycisk Dodaj plik i w otwartym oknie dialogowym wskazać plik XML z fakturą ustrukturyzowaną.

Po wczytaniu pliku XML, może okazać się, że zawiera on błędy:

Faktury KSeF API - Błędy wczytanej faktury ustrukturyzowanej XML

W przypadku wystąpienia błędów zdecydowanie nie zalecamy kontynuowania wczytywania faktury. Niestety Aplikacja Podatnika KSeF nie jest w takiej sytuacji zbyt pomocna, ponieważ nie wyświetla żadnych konkretnych informacji, które pozwoliłby na zlokalizowanie i usunięcie błędów w pliku XML. W sytuacji przedstawionej powyżej nie zgadza się numer NIP Sprzedawcy z faktury z numerem NIP firmy, który jest przypisany do konta. Jednak, aby dowiedzieć się dokładnie w których polach wczytany plik zawiera błędy należy wcisnąć przycisk Edytuj i przeklikać od początku do końca cały kreator faktury. Po dojściu do kroku 2 i danych identyfikacyjnych Sprzedawcy nie pozostaje nic innego jak tylko dokonać korekty numeru NIP.

Faktury KSeF API - Korekta błędów faktury ustrukturyzowanej XML

Po korekcie numeru NIP Sprzedawcy i przejściu przez wszystkie kroki kreatora, okazuje się, że faktura nie zawiera już błędów:

Faktury KSeF API - Poprawnie wczytana faktura ustrukturyzowana XML do KSEF

Na koniec możemy jeszcze pobrać XML fakturą zawierająca poprawne dane, albo od razu kliknąć Wystaw fakturę.

Faktury KSeF API - Wysłanie wczytanej faktury ustrukturyzowanej XML, wygenerowanej w innym programie do KSEF

Komunikat Zakończono pomyślnie wyświetlający Numer KSeF faktury, oznacza że faktura została pomyślnie zapisana w Krajowym Systemie e-Faktur.

Pozostałe części Przewodnika po KSeF, które mogą być również ciekawą lekturą:

pl_PLPolski