Podsumowanie konsultacji KSeF w obszarze komunikacji oraz wymiany informacji

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią dotyczącą harmonogramu KSeF, w ramach konsultacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), dzisiaj przedstawimy Państwu krótkie podsumowanie konsultacji zorganizowanych w dniu 01.03.2024 przez Ministerstwo Finansów pod nazwą Konsultacje KSeF – wyjaśnienia, interpretacje i szkolenia.

Na spotkaniu Omówiono m.in. plany szkoleń i kampanii informacyjnej dla przedsiębiorców, oczekiwania co do treści materiałów informacyjnych, sposoby dotarcia do różnych grup odbiorców, w tym osób wykluczonych cyfrowo. Poruszono też kwestie techniczne związane z działaniem systemu, m.in. tryb awaryjny, certyfikaty, specyfikacje. Przedstawiciele MF zadeklarowali otwartość na dalszą współpracę i konsultacje.

W sesji Q&A padło kilka ciekawych pytań:
Q: Czy będzie można wystawić fakturę korygującą bez podania numeru KSeF faktury korygowanej?
A: Obecnie nie ma takiej możliwości, ale rozważana jest implementacja opóźnionego uzupełniania numeru KSeF faktury korygowanej.

Q: Dlaczego system KSeF przyjmuje faktury z tym samym numerem?
A: Dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby system przy próbie wysłania faktury z tym samym numerem zwracał status pierwszej otrzymanej faktury, tj. jej numer KSeF i czas otrzymania.

W toku dyskusji można było usłyszeć kilka kluczowych akcji do podjęcia:

  • Przygotowanie objaśnień podatkowych wyjaśniających wątpliwości
  • Strukturyzacja zgłaszanych wątpliwości i pytań np. poprzez platformę „Głos Podatnika”
  • Stworzenie katalogu dobrych praktyk
  • Przygotowanie szczegółowych informacji na temat trybu awaryjnego
  • Rozważenie odroczenia niektórych obowiązków po wdrożeniu KSeF
  • Wprowadzenie dat dodania i aktualizacji pytań i odpowiedzi na stronie MF
  • Dodanie podstawy prawnej w udzielanych odpowiedziach

Zachęcamy do odsłuchania całego spotkania, które jest dostępne w serwisie youtube.com:

pl_PLPolski