KSeF – harmonogram konsultacji w sprawie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur na 2024 rok

Jak wskazało Ministerstwo Finansów (MF) w komunikacie, na przełomie kwietnia i maja mają się rozpocząć szkolenia w urzędach skarbowych na temat korzystania z darmowego oprogramowania do wystawiania e-faktur. W tym czasie resort finansów wskaże także nową datę obowiązkowego korzystania z KSeF. Więcej na temat korzystania z bezpłatnej Aplikacji KSeF znajdziesz w naszym cyklu artykułów zatytułowanym Poradnik KSeF.

Grupy konsultacyjne i terminy spotkań

Założeniem konsultacji ogłoszonych przez MF jest uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF. Ministerstwo Finansów proponuje 9 spotkań w następujących terminach:

16 lutego, 10.00-11.30 – Bezpieczeństwo i wydajność

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z zabezpieczeniem systemu. Przybliżymy także do zagadnienia zgłaszania faktur scamowych. W części poświęconej wydajności chcielibyśmy poznać bliżej oczekiwania dot. wysyłania paczek faktur i odbierania paczek ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach. Omówimy także kwestie wsparcia technicznego.

16 lutego, 12.30-14.00 – Faktury konsumenckie/status nabywcy

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z fakturami wystawianymi na rzecz konsumentów. Chcielibyśmy zebrać opinie dotyczące zapewnienia możliwości pewnej identyfikacji takich faktur oraz mechanizmów dostępu do nich. Omówimy także postulaty włączenia faktur konsumenckich do KSeF. Przedyskutujemy też kwestię identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument.

21 lutego, 10.00-11.30 – Identyfikator KSeF w płatnościach

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z realizacją obowiązku podawania nr KSeF albo identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu. Omówimy postulaty związane z modyfikacją tego obowiązku, a także oczekiwanie związane z odroczenie dla płatności MPP. Przeanalizujemy także wspólnie kwestie tworzenia oraz pobieranie identyfikatora zbiorczego.

21 lutego, 12.30-14.00 – Spotkanie z branżą faktoring

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii dostępu do faktur przez faktorów.

22 lutego, 10.00-11.30 – Spotkanie z branżą dostawców mediów

Konsultacje będą służyły omówieniu wystawiania faktur w KSeF przez branżę, w tym sposobu wypełniania poszczególnych pozycji e-faktury.

22 lutego, 12.30-14.00 – Spotkanie z branżą paliwową

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii wystawiania na stacjach paliwowych faktur, w tym możliwości przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta.

29 lutego, 10.00-11.30 – Spotkanie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST)

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wystawianiem faktur przez JST, a także omówieniu zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF.

29 lutego, 12.30-14.00 – Wdrożenie KSeF w etapach

Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wprowadzeniem obowiązku KSeF z uwzględnieniem ewentualnego różnicowania terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.

1 marca, 10.00-11.30 – Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia

Konsultacje będą służyły poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF. Zostaną też omówione plany Ministerstwa dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Zapisy na spotkania

Spotkania konsultacyjne odbywają się w formule hybrydowej (stacjonarnie i online). Część uczestników zapraszamy do siedziby Ministerstwa Finansów w Warszawie, pozostali mogą brać udział w spotkaniu online.

Uwaga:

  • zgłoszenia na spotkania konsultacyjne KSeF są możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza
  • liczba miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona do 60 osób
  • na spotkania stacjonarne można się zgłaszać do godz. 12.00 dnia poprzedzającego spotkanie
  • o rodzaju uczestnictwa będzie decydować kolejność zgłoszeń
  • prosimy o zgłaszanie się maksymalnie 2 przedstawicieli danej organizacji, instytucji czy firmy na spotkania stacjonarne, pozwoli to na udział większej liczby podmiotów

Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne KSeF, prosimy o wypełnienie poniższego formularza: Formularz zgłoszeniowy – konsultacje KSeF

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/ksef/konsultacje.

pl_PLPolski