Podsumowanie konsultacji KSeF z firmami z branży faktoringu

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią dotyczącą harmonogramu KSeF, w ramach konsultacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), dzisiaj przedstawimy Państwu krótkie podsumowanie konsultacji z branżą faktoringu zorganizowanych w dniu 21.02.2024 przez Ministerstwo Finansów pod nazwą Konsultacje KSeF – spotkanie z branżą faktoringu.

Kluczowe obszary dyskusji

Na spotkaniu z branżą faktoringu omówiono kluczowe wyzwania i możliwości związane z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przedstawiciele branży faktoringowej podkreślali potrzebę jasnych wytycznych dotyczących obsługi faktur w nowym systemie, w tym szczególnie kwestie związane z cesją wierzytelności i dostępem do danych faktur.

Dyskutowano również o procesie przejmowania klientów między faktorami i dostępie do danych faktur w KSeF, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania ryzykiem i zapobiegania nadużyciom. Wskazano na potrzebę technicznego i proceduralnego wsparcia ze strony systemu KSeF dla branży faktoringowej, aby umożliwić płynne przejście na nowe zasady i maksymalizować korzyści płynące z elektronizacji faktur.

Ważnym tematem była również kwestia bezpieczeństwa danych i ochrony informacji w kontekście dostępu do faktur elektronicznych w systemie KSeF. Rozważano propozycje usprawnień systemu, aby lepiej odpowiadał na potrzeby sektora faktoringowego, w tym lepszą współpracę i komunikację między uczestnikami rynku a organami państwowymi odpowiedzialnymi za system KSeF.

W oparciu o omówione zagadnienia, można zauważyć, że wejście w życie KSeF stanowi dla branży faktoringowej zarówno wyzwanie, jak i szansę na usprawnienie procesów. Kluczowe będzie zapewnienie przejrzystych regulacji i współpracy między sektorem publicznym a faktorami, aby zapewnić efektywne wdrożenie nowego systemu i optymalizację procesów faktoringowych.

Zapis ze spotkania jest dostępny w serwisie youtube.com:

pl_PLPolski