Jak wystawić fakturę w KSeF?

 1. Po zalogowaniu na konto swojej firmy, z menu bocznego wybieramy Wystaw fakturę, a następnie Wprowadź fakturę. W polu Rodzaj faktury wybieramy Podstawowa, a w polu Rodzaj formularzaSkrócony.

Dane do faktury KSeF

2. Następnie musimy podać szczegóły opisujące fakturę. Kolejno wypełniamy wszystkie pola obowiązkowe:

  1. Kolejny numer faktury – 1/12/2023
  2. Data wystawienia – 15.12.2023
  3. Okres którego dotyczy faktura – Wspólna dla całej faktury…
  4. Datę dostawy lub wykonania usługi – 15.12.2023
  5. Faktura wystawiona w cenach – Netto
  6. Kod waluty – PLN

3. Przesuwając ekran w dół, musimy dodać pozycje dla których wystawiana jest faktura. Aplikacja wymaga dodania przynajmniej jednej pozycji faktury, dlatego uzupełniamy następujące pola:

  1. Nazwa towaru lub usługi – Usługi serwisu nip24.pl
  2. Ilość – 1
  3. Miara – sztuki
  4. Cena jedn. Netto – 100
  5. Wartość sprzedaży netto – uzupełniana automatycznie
  6. Wartość sprzedaży brutto – uzupełniana automatycznie
  7. Stawka podatku – 23% (dla większości przypadków)

Pola w Podsumowanie stawek podatku uzupełniają się automatycznie.

4. Jeśli chcemy aby nasza faktura była opłacona przelewem, to warto dodać do niej informacje dotyczące Płatności. W tym celu wybieramy:

  1. Czy chcesz dodać sekcję? – Tak
  2. Informacja o płatności – Brak zapłaty
  3. Chcesz dodać termin i opis płatności? – Tak
  4. Termin płatności – wybieramy z kalendarza, niestety nie ma możliwości wybrania 7 lub 14 dni od daty wystawienia.

5. Na pytanie czy dodać sekcję dotyczącą Numeru rachunku bankowego, oczywiście odpowiadamy Tak i uzupełniamy kolejne pola:

  1. Pełny numer rachunku – wpisujemy numer naszego konta bankowego

Pozostałe pola opcjonalne możemy zostawić puste.

6. Pozostałe sekcje opcjonalne w tym kroku pozostawiamy puste i wciskamy przycisk Dalej, żeby przejść do kolejnego kroku

7. W kolejnym kroku musimy podać dane Sprzedawcy, czyli dane naszej firmy, która wystawia fakturę. Na szczęście twórcy aplikacji umożliwiają pobranie wszystkich niezbędnych danych po wpisaniu numeru NIP i wciśnięciu przycisku Pobierz dane.

8. Nie chcemy podawać danych kontaktowych, dlatego od razy wciskamy przycisk Dalej w celu przejścia do kolejnego kroku kreatora faktury KSeF.

9. W kroku 3 z 4 musimy wprowadzić dane identyfikacyjne Nabywcy. Tutaj też autorzy aplikacji umożliwiają pobieranie danych i automatyczne uzupełnienie nimi formularza na podstawie wprowadzonego numeru NIP. Zatem skorzystajmy z tej opcji, aby szybko wypełnić pola opisujące Nabywcę, czyli podmiot dla którego wystawiamy fakturę w KSeF.

10. Tradycyjnie już sekcję Dane kontaktowe pozostawiamy pustą i klikamy Dalej, aby przejść do ostatniego kroku kreatora.

11. Ostatni krok (4/4) umożliwia dodanie innego podmiotu niż Sprzedawca lub Nabywca. Oczywiście w 95% przypadków nie ma takiej konieczności, dlatego jeszcze przed wystawieniem faktury możemy ją podejrzeć i jeśli wszystko się zgadza to wciskamy przycisk Wystaw fakturę.

12. Po kliknięciu w przycisk Wystaw fakturę, aplikacja realizuje wysyłkę faktury do KSeF. Poprawne zakończenie operacji zawsze zwraca numer faktury KSeF nadany przez system:

Brawo! Właśnie wystawiłeś swoją pierwszą fakturę KSeF.

Pozostałe części Przewodnika po KSeF, które mogą być również ciekawą lekturą:

pl_PLPolski