Jak masowo weryfikować kontrahentów w białej liście VAT w 3 krótkich krokach?

Poniższy samouczek ma na celu zaprezentować jak szybko i sprawnie można sprawdzać kontrahentów w białej liście podatników VAT.

Wszystkie zaprezentowane kroki można wykonać bez konieczności zakładania konta w systemie nip24.pl. Na potrzeby prezentacji zostały wykorzystane dane dostępne na Testowym API.

Szczegółowy opis wszystkich dostępnych funkcji możliwych do wykorzystania w Excel po zainstalowaniu dodatku nip24.pl został zawarty na zakładce Dodatek do MS Excel.

Krok 1 – Pobranie dodatku

Pobranie dodatku do Excel jest banalnie proste, wystarczy wejść na zakładkę Pobierz [1] i kliknąć przycisk Dodatek do Microsoft Excel (Add-In) [2], tak jak to zostało pokazane na poniższym obrazku.

vies vat regon excel

Krok 2 – Instalacja dodatku

Po pobraniu i rozpakowaniu zawartości pliku ZIP, należy uruchomić aplikację Microsoft Excel i przejść do opcji programu Excel [3].

masowa weryfikacja excel

Następnie z menu po lewej stronie wybrać opcję Dodatki [4] i kliknąć przycisk Przejdź [5].

sparawdzanie nip w vat

Uruchomione zostanie okno „Dodatki” w którym należy wcisnąć przycisk Przeglądaj [6] w celu wskazania instalowanego pliku dodatku [7].

Uwaga! plik nip24Excel64.xll należy wybrać tylko wtedy gdy na komputerze zainstalowana jest 64bitowa wersja oprogramowania Excel.


W celu zakończenia procesu instalacji trzeba upewnić się, że został zaznaczony dodatek nip24Excel Add-in [8] i wcisnąć przycisk OK.

excel biała lista vat

Krok 3 – Wykorzystanie

Teraz wystarczy tylko wprowadzić do arkusza Excel numery NIP oraz numery kont bankowych w dwie różne kolumny i zastosować jedną z dostępnych funkcji NIP24.STATUS.IBAN().

W poniższym przykładzie wykorzystane zostały następujące funkcje:

  • NIP24.STATUS.VAT.NIP – w celu weryfikacji czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT
  • NIP24.STATUS.VIES – w celu weryfikacji czy kontrahent ma aktywny status płatnika VAT EU
  • NIP24.STATUS.IBAN.NIP – w celu weryfikacji czy podany przez kontrahenta numer rachunku bankowego znajduje się na białej liście podatników VAT Ministerstwa Finansów.

Na koniec wystarczy zaznaczyć tylko pierwszy wiersz i przeciągnąć aktywne zaznaczenie w dół, a Excel automatycznie rozpocznie wykonywanie sprawdzenia.

biała lista vat excel

Klikając w link Biała lista VAT w Excel mogą Państwo pobrać arkusz Excel wykorzystany w niniejszym przykładzie.

Opracował: Zespół nip24.pl

pl_PLPolski