Podsumowanie konsultacji mających na celu wymianę informacji o możliwości etapowania wdrożenia KSeF

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią dotyczącą harmonogramu KSeF, w ramach konsultacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), dzisiaj przedstawimy Państwu krótkie podsumowanie konsultacji zorganizowanych w dniu 29.02.2024 przez Ministerstwo Finansów pod nazwą Konsultacje KSeF – etapowanie wdrożenia KSeF.

Podczas dyskusji omówiono kwestie etapowości wdrożenia, wykluczenia cyfrowego niektórych podmiotów, problemy z integracją z systemami zagranicznych kontrahentów oraz termin wdrożenia.

W sesji Q&A padło kilka ciekawych pytań:
Q: Jakie są obawy dotyczące wdrożenia KSEF?
A: Obawy dotyczą wydajności systemu, gotowości przedsiębiorców, w tym mikroprzedsiębiorców oraz chaosu przy jednoczesnym wdrożeniu dla wszystkich.
Q: Jak rozwiązać problem osób/podmiotów wykluczonych cyfrowo?
A: Zaproponowano, aby biura rachunkowe mogły wystawiać faktury w imieniu takich podmiotów. Padały też głosy, że nie ma potrzeby specjalnego traktowania takich przypadków.
Q: Jaki termin wdrożenia systemu?
A: Sugerowany był koniec 2024 lub początek 2025 roku. Pojawiły się głosy za jak najszybszym wdrożeniem, ale również te wskazujące na 1 kwietnia lub 1 maja 2025.

W toku dyskusji można było usłyszeć kilka kluczowych akcji do podjęcia:

  • Przeanalizować możliwość etapowego wdrażania systemu najpierw dla dużych firm
  • Rozważyć wyłączenie z obowiązku stosowania KSEF mikroprzedsiębiorców
  • Przeanalizować propozycję wprowadzenia trybu awaryjnego na początku wdrożenia KSeF, w którym faktury byłyby przesyłane z opóźnieniem, ale przez wszystkich, aby sprawdzić wydajność systemu.
  • Rozważyć etapowe wprowadzanie poszczególnych funkcjonalności KSeF, np. najpierw przesyłanie samych faktur, a później dodanie płatności.
  • Ujednolicić system fakturowania z uwzględnieniem specyfiki obrotu z kontrahentami zagranicznymi
  • Przeprowadzić kampanię informacyjną nt. KSeF i korzyści z cyfryzacji fakturowania dla przedsiębiorców.

Zapraszamy do odsłuchania całego spotkania, które jest dostępne w serwisie youtube.com:

 

 

pl_PLPolski